KIG - Konińska Izba Gospodarcza KIG - Konińska Izba Gospodarcza
Wspieramy lokalny biznes od 1990 roku
tel: +48 63 245 88 00
E-mail: kig@kig.konin.pl
slajd

Serdecznie zapraszamy na szkolenie w KIG poświęcone ZMIANOM W KODEKSIE PRACY !!!


W programie m.in:
1. zmiany w prawie pracy – nowe zasady ochrony danych osobowych w obszarze HR, zmiany w zasadach prowadzenia dokumentacji pracowniczej;
2. pozostałe zmiany w prawie pracy:
a. wynagrodzenie – sposób wypłaty i zmiany w zakresie dokonywania potrąceń,
b. zmiany dotyczące świadectwa pracy – jakich danych nie należy wskazywać i jaki jest termin na złożenie wniosku o sprostowanie świadectwa pracy?
c. co w praktyce oznacza wprowadzenie otwartego katalogu przesłanek dyskryminacyjnych?,
d. rozszerzenie uprawnień rodzicielskich,
e. zmiana warunków uzyskania odszkodowania z tytułu mobbingu,
f. zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego w zakresie spraw pracowniczych:

KIEDY ?
- 17.03.2020 r. godz. 8.30 - 14.00
GDZIE ?
- sala szkoleniowa KIG, ul. Zakładowa 11, 62-510 Konin
CENA:
-230 zł. brutto / osoba – członkowie KIG
-280 zł brutto / osoba – pozostałe firmy, instytucje

W załączeniu formularz zgłoszeniowy na szkolenie.


Szczegóły: tel.(63) 2458800, e-mail: sekretariat@kig.konin.pl