KIG - Konińska Izba Gospodarcza KIG - Konińska Izba Gospodarcza
Wspieramy lokalny biznes od 1990 roku
tel: +48 63 245 88 00
E-mail: kig@kig.konin.pl
slajd
II Wielkopolski Kongres Gospodarczy to wydarzenie, które zostało zorganizowane z inicjatywy przedsiębiorców oraz dla przedsiębiorców. Jego celem było utworzenie najszerszej regionalnej platformy wymiany doświadczeń i dyskusji na temat konkurencyjnego i innowacyjnego rozwoju wielkopolskiej gospodarki. Uczestnicy kongresu w poniedziałek 23 września spotkali się w Koninie.

Inicjatorem spotkania był Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolska Rada Trzydziestu powołana przy Samorządzie Województwa Wielkopolskiego, w której skład wchodzi 30 przedstawicieli organizacji gospodarczych z Wielkopolski. Organizatorami merytorycznymi byli: Konińska Izba Gospodarcza, Turecka Izba Gospodarcza, Miasto Konin, Miasto Turek oraz Powiat Koniński. Partnerami wydarzenia były 32 podmioty, a wśród nich Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie, Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz podmioty gospodarcze z Wielkopolski Wschodniej.

Wydarzenie oficjalnie otworzył Wojciech Kruk - Przewodniczący Wielkopolskiej Rady Trzydziestu, Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, który podkreślił, że  bez dialogu środowisk gospodarczych ze światem polityki i nauki nie można mówić o rozwoju.

Piotr Korytkowski - Prezydent Miasta Konina oraz Romuald Antosik - Burmistrz Miasta Turek zgodnie mówili o wyzwaniach stojących przed władzami samorządowymi i lokalnymi przedsiębiorcami.

Po części inauguracyjnej nastapił czas na I Panel, zatytułowany "Procesy migracyjne a rynek pracy". Jego organizatorem merytorycznym była Konińska Izba Gospodarcza. Wprowadzający wykład wygłosił dr hab. Artur Zimny, Prorektor ds. kształcenia PWSZ w Koninie, który poprowadził również panel dyskusyjny. W debacie na temat migracji i rynku pracy udział wzięli: Mariusz Roga - Dyrektor Oddziału Zamiejscowego w Koninie Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Krzysztof Świerk - Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich, Witold Nowak - Wiceprezydent Miasta Konina, Władysław Kocaj – Wicestarosta Powiatu Konińskiego, Robert Ligocki – Agencja Pracy Tymczasowej Work & Benefit Sp. z o.o., oraz reprezentant studentów, Piotr Czerniejewski. Krzysztof Świerk - Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich podkreślił  jak ważna jest współpraca między środowiskami akademicki i biznesem.  Z kolei Piotr Czerniejewski przedstawił perspektywę studentów, którym jego zdaniem brakuje profili edukacyjnych dostosowanych do przyszłości lokalnego rynku pracy i tego, jakie zawody będą potrzebne lada chwila. 

Wykład inauguracyjny drugiego tego dnia panelu dotyczącego sukcesji w biznesie, wygłosił Marek Sawicki - Prezes Tureckiej Izby Gospodarczej, która była organizatorem merytorycznym panelu. Na temat sukcesji w biznesie w panelu dyskusyjnym debatowali : Mateusz Kowalewski - HORTIMEX PLUS  Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Antoni Karolak - EK Elektrokabel FABRYKA KABLI Karolak i synowie sp. z o.o.,  Jan Miller - STOLTUR spółka jawna Jan    i Marian Miller, Dariusz Bednarek - PPHU J&D Bednarek Spółka Jawna, Anna i Robert Andre ANDRE ABRASIVE ARTICLES  Sp. z o.o. Spółka Komandytowa. Panel poświęcony sukcesji wnikliwie zpuentował  Robert Andre, ANDRE ABRASIVE ARTICLES  Sp. z o.o. Spółka Komandytowa: "Sukcesja uzależniona jest od pewności. Pewność w zakresie stabilności prawa i podatków pozwala przedsiębiorcom na pewność inwestowania i rozwijania swoich firm. To z kolei da pewność ich następcom, którzy nie będą bać się wziąć na siebie odpowiedzialności."

"Transformacja regionu - szansa dla biznesu". To tytuł ostatniego panelu, który zainaugurował wykład "Diagnoza aktualnych i przyszłych problemów subregionu konińskiego, związanych z koniecznością transformacji gospodarczej" wygłoszony przez Beatę Wieliczko, właścicielkę VN Consulting. Organizatorem merytorycznym panelu była Konińska Izba Gospodarcza.
 Beata Wieliczko poprowadziła także ostatni panel dyskusyjny z udziałem:  dr hab. inż. Krzysztof Otremba – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Karol Byczyk – Dyrektor ds. innowacji, projektów i nowych technologii w ELECTRIC Spółka z o.o., Zygmunt Artwik – Wiceprezes Zarządu ZE PAK S.A., Maciej Sytek - Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej oraz Stanisław Jarecki – Prezes Zarządu MPEC Konin. Paneliści podkreślili rolę i wagę współpracy wszystkich środowisk lokalnych przy pracach nad planowaniem i realizacją działań w obszarze przygotowania subregionu konińskiego do transformacji oraz jej przeprowadzenia. Przedstawiciel ZE PAK potwierdził wolę Grupy do kontynuacji działalności     w obszarze energetyki, podkreślił jednak, iż przy trudnościach z uzyskaniem pozwoleń na eksploatację kolejnych odkrywek Grupa przeformułowała swoją strategię i kieruje się w stronę pozyskiwania energii z innych źródeł (OZE – biomasa, energia wiatrowa oraz fotowoltaika). Pan Karol Byczyk – Dyrektor ds. innowacji, projektów i nowych technologii w ELECTRIC Spółka z o.o.   podkreslił potencjał innowacyjny nowego źródła energii – wodoru, wskazał na już podjęte działania w celu opracowania technologii jego wytwarzania i zaznaczył, iż subregion koniński może stać się liderem w zakresie tego źródła energii.

Część panelową kongresu gospodarczego podsumował Roman Byczyk - Prezes Konińskiej Izby Gospodarczej dziękując jednocześnie wszystkim przybyłym do auli Wyższej Szkoły Zawodowej  w Koninie gościom i partnerom kongresu.Prowadzący kongres Pan Marek Stelmaszak zaprosił wszystkich gości na warsztaty tematyczne odbywające się
 w trzech odrębnych salach:

- Warsztat przeciwdziałania trudnościom przedsiębiorstw w pozyskiwaniu wykwalifikowanej kadry pracowniczej – możliwości kształcenia dualnego w Polsce (warsztat poprowadziło Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie),
- Warsztat Ekonomia (społeczna) dla MSP – korzyści ze współpracy z podmiotami ekonomii społecznej (warsztat przeprowadziło Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, WOES),
- Warsztat poświęcony rekultywacji terenów pokopalnianych, OZE, wodór (warsztat poprowadziła prof. dr hab. inż. Mirosława Gilewska).Pierwszy dzień II Wielkopolskiego Kongresu Gospodarczego zakończył uroczysty lunch oraz degustacja produktów czołowych producentów spożywczych Wielkopolski Wschodniej.