KIG - Konińska Izba Gospodarcza KIG - Konińska Izba Gospodarcza
Wspieramy lokalny biznes od 1990 roku
tel: +48 63 245 88 00
E-mail: kig@kig.konin.pl
slajd
Realizując statutowe zadania Konińskiej Izby Gospodarczej, jednym z których jest „stałe reprezentowanie interesów swoich członków oraz działanie na rzecz ich ochrony w zakresie działalności gospodarczej wobec organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego, organizacji krajowych i zagranicznych” na wyraźną prośbę przedsiębiorców, których firmy zlokalizowane są przy ulicy Zakładowej w Koninie wystąpiliśmy z pismem do WORD w Koninie, Zarządu Dróg Miejskich w Koninie oraz Wydziału Komunikacji UM w Koninie z prośbą o wprowadzenie ograniczenia ruchu „L-ek” w godzinach natężonego ruchu transportowego.
 
W załączeniu przesyłamy Państwu pismo KIG oraz odpowiedzi z WORD Konin i ZDM w Koninie.