KIG - Konińska Izba Gospodarcza KIG - Konińska Izba Gospodarcza
Wspieramy lokalny biznes od 1990 roku
tel: +48 63 245 88 00
E-mail: kig@kig.konin.pl
slajd
Od końca czerwca, aż do października 2018 r. Konińska Izba Gospodarcza szkolić  oraz doradzać będzie uczestnikom projektu "Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI" współfinansowanego  z EFS, w ramach WRPO na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Szkolenia i doradztwo dotyczą prowadzenia działalności gospodarczej i pisania biznesplanu.

Projekt jest realizowny przez Miasto Konin wspólnie z gminami: Golina, Ślesin, Kramsk, Krzymów, Kazimierz Biskupi, Rzgów oraz Stare Miasto, które razem tworzą Koniński Obszar Strategicznej Interwencji ( K OSI).