KIG - Konińska Izba Gospodarcza KIG - Konińska Izba Gospodarcza
Wspieramy lokalny biznes od 1990 roku
tel: +48 63 245 88 00
E-mail: kig@kig.konin.pl
slajd

Zapraszamy na szkolenie w KIG  poświęcone możliwościom pozyskania przez przedsiębiorców środków UE w roku 2017.

Szkolenie odbędzie się w dniu 28 lutego 2017 r., godz. 9.00-11.00, w siedzibie Konińskiej Izby Gospodarczej.

Podczas spotkania omówione zostaną najważniejsze informacje na temat dostępnych w roku 2017 programów dotacji dla przedsiębiorstw - zarówno programu regionalnego, jak i programów krajowych – na jakie przedsięwzięcia możliwe będzie uzyskanie dofinansowania i jakie warunki będą musiały spełnić firmy, aby zwiększyć swoje szanse w konkursach.

Spotkanie poprowadzi doświadczona trenerka biznesu, mająca ponad 15 lat doświadczenia w skutecznym pozyskiwaniu i rozliczaniu środków UE dla przedsiębiorstw, samorządów i instytucji.

 

Z uwagi na omawianą tematykę, seminarium skierowane jest do przedsiębiorstw:

- małych i średnich (zatrudniających od ok. 20 do 250 osób)

- produkcyjnych lub działających w sektorze usług nowoczesnych (np. technologie informatyczne lub logistyka)

- również z branży przetwórstwa rolno-spożywczego

 

Udział w szkoleniu jest BEZPŁATNY .

Liczba miejsc ograniczona, o zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie tel. (63) 245-88-00 lub mailowo e-mail: sekretariat@kig.konin.pl 

W załączeniu program szkolenia.

ZAPRASZAMY !!!