KIG - Konińska Izba Gospodarcza KIG - Konińska Izba Gospodarcza
Wspieramy lokalny biznes od 1990 roku
tel: +48 63 245 88 00
E-mail: kig@kig.konin.pl
slajd

Konińska Izba Gospodarcza prowadzi stałą współpracę z izbami przemysłowo-handlowymi w Polsce i w innych państwach:

Krajowa Izba Gospodarcza, 
Wielkopolska Izba Przemysłowo - Handlowa, 
Turecka Izba Gospodarcza, 
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych 
Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa we Frakfurcie nad Odrą, 
Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa, 
Polsko-Włoska Izba Gospodarcza 
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie 
Kolska Izba Gospodarcza 
Współpraca ta polega na wymianie informacji nt. aktualnych usług, ofert współpracy przedsiębiorstw oraz wymianie baz danych z wykazem firm będących członkami izb. KIG współpracuje także z samorządami gminnymi. W ramach tych kontaktów KIG promuje działania gmin oraz podmiotów gospodarczych działających na ich terenie podczas targów czy misji zagranicznych.

Wśród innych instytucji współpracujących z KIG należy wymienić:

Urząd Miejski w Koninie, 
Starostwo Powiatowe w Koninie, 
Naczelną Organizację Techniczną NOT, 
Izbę Celną w Poznaniu, 
Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie, 
Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, 
Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych "Lewiatan", 
Fundację im. Piotra Janaszka "PODAJ DALEJ".