KIG - Konińska Izba Gospodarcza KIG - Konińska Izba Gospodarcza
Wspieramy lokalny biznes od 1990 roku
tel: +48 63 245 88 00
E-mail: kig@kig.konin.pl
slajd

Ośrodek Mediacyjny

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora.
Mediator wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga - nie narzucając jednak żadnego rozwiązania - w wypracowaniu kompromisu.

Celem działania mediatora jest przede wszystkim usprawnienie, a czasami wręcz umożliwienie, przeprowadzenia rzeczowej rozmowy o problemie.

Strony konfliktu najpełniej znają swoje potrzeby i dlatego w mediacji traktowane są jak eksperci od rozwiązań sporu, którego są uczestnikami.  Mediatorzy nie narzucają rozwiązań i nie rozstrzygają sporu. Zaakceptują także brak porozumienia, jeżeli taka będzie wola stron.

Uchwałą z dnia 6 kwietnia 2009 r. Rada Konińskiej Izby Gospodarczej powołała do życia Ośrodek Mediacji przy Konińskiej Izbie Gospodarczej, który ma na celu rozpatrywanie sporów kierowanych do Sądu Arbitrażowego Izb Gospodarczych Wielkopolski oraz Sądów Powszechnych.

Mediatorami wpisanymi na listę mediatorów Ośrodka są radcowie prawni, przedsiębiorcy. Każdy z naszych mediatorów posiada doświadczenie zawodowe związane z udziałem w rozstrzyganiu sporów.

Główne cele Ośrodka Mediacji:

- prowadzenie postępowań mediacyjnych w sprawach sądowych i umownych,
- organizowanie wykładów z w/w tematyki dla środowisk zainteresowanych,
- promowanie idei mediacji jako sposobu rozwiązywania sporów,
- nawiązanie współpracy z ośrodkami i organizacjami zajmującymi się mediacjami takimi jak Polskie Centrum Mediacji, Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów, Polskie Stowarzyszenie Mediacji Gospodarczej,
- organizacja konferencji poświęconej tematyce mediacji oraz wykładów skierowanych do określonych grup zawodowych prawników i innych.

Postępowanie mediacyjne odbywa się przy udziale mediatora wpisanego na listę Stałych Mediatorów Ośrodka. Sesje mediacyjne odbywać się będą  w siedzibie Ośrodka, tj. w siedzibie Konińskiej Izby Gospodarczej lub w innym wyznaczonym miejscu.