KIG - Konińska Izba Gospodarcza KIG - Konińska Izba Gospodarcza
Wspieramy lokalny biznes od 1990 roku
tel: +48 63 245 88 00
E-mail: kig@kig.konin.pl
slajd

Kadra

Tomasz Kopczyński
Dyrektor Biura
tomasz.kopczynski@kig.konin.pl 

Monika Fabisiak
Główna Księgowa
ksiegowosc@kig.konin.pl

Kinga Teodorczyk
Specjalista ds. administracyjno-biurowych
sekretariat@kig.konin.pl
 
Marta Włodarczyk
Specjalista ds. administracyjno-biurowych
biuro@kig.konin.pl