Wyzsza_szkola_kadr_menedzerskich_logo

Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich

DANE FIRMY:

OPIS FIRMY:

Założycielem Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich jest Stowarzyszenie „Kadry dla Konina”, które decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  nr DSW-2-01-4003- 135/07 z dnia 24 lipca 2007 r. (nr rejestru 344) uzyskało pozwolenie na utworzenie uczelni niepublicznej pod nazwą:  Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich.
Tworzymy własny model szkoły przyszłości. Ofertę edukacyjną kierujemy do osób w każdym wieku, które chcą zdobyć wiedzę, poszerzać umiejętności, kształtować postawy, składające się na wysokie kompetencje zawodowe i oczekiwania na rynku pracy.
Strategicznym celem naszej Uczelni jest kształcenie nowoczesnych, otwartych i obdarzonych wizją liderów, którzy sprostają wyzwaniom szybko zmieniającej się rzeczywistości lokalnej i globalnej.

Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich zaprasza do studiowania na następujących kierunkach:

  • Administracja
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Ekonomia
  • Energetyka
  • Kryminologia (we współpracy z WSH TWP)
  • Pedagogika (we współpracy z KJ TSW)
  • Pedagogika specjalna (we współpracy z WSH TWP)

Ponadto oferujemy możliwość poszerzania i  pogłębienia wiedzy na studiach podyplomowych oraz kursach i szkoleniach.
Każdy szczebel edukacji daje Studentom i Słuchaczom możliwość rozwoju zawodowego.

Tags: No tags

Comments are closed.