DALEN PLUS Andrzej Piaskowski

DANE FIRMY:

OPIS FIRMY:

Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
Introligatorstwo i podobne usługi
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii

Tags: No tags

Comments are closed.