Doradztwo Biznesowe Małgorzata Skoczylas-Błaszczyk

DANE FIRMY:

OPIS FIRMY:

Głównym profilem działalności firmy jest świadczenie usług doradczych w zakresie m.in. aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności bieżącej i/lub inwestycyjnej, wdrożenia innowacji w firmie, dostosowywanie przepisów do sytuacji danego podmiotu, np. w zakresie RODO. 

Właściciel firmy posiada ponad 22 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze finansów i przedsiębiorczości, w tym:
– od października 2005r. aktywnie uczestniczy w realizacji wybranych projektów z Unii Europejskiej,
– od 2011r. do 2015 zaangażowana w tworzenie i rozwój funduszu pożyczkowego, pierwszej i jak dotąd jedynej instytucji w subregionie konińskim, udzielającej pożyczek z inicjatywy UE o nazwie Jeremie,
– od września 2017r. własna działalność gospodarcza ukierunkowana na rozwój przedsiębiorczości i pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania dla Wielkopolski Wschodniej,
– od września 2017r. realizuje na zlecenie usługi edukacyjne w zakresie podstaw przedsiębiorczości oraz zarządzania projektami,.
Ogólne nastawienie na podnoszenie własnych kompetencji i współpracę z Instytucjami Otoczenia Biznesu (IOB) na rzecz lokalnego rozwoju.

Tags: No tags

Comments are closed.