Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie

DANE FIRMY:

OPIS FIRMY:

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie powstała na mocy uchwały Rady Miasta Konina z dnia 14 kwietnia 1999 roku. Od tego momentu Miasto Konin stało się 100% właścicielem udziału Spółki. W dniu 26 listopada 1999 roku Spółka została wpisana do Rejestru Handlowego. Towarzystwo działa od dnia 1 stycznia 2000 roku. Spółką kieruje Jednoosobowy Zarząd jest nim Pan Marek Libertowski, powołany na mocy uchwały nr 2/99 Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Towarzystwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie z dnia 19.11.1999 roku.

Dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie podstawowym zadaniem statutowym jest budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Miasta Konina. Przez lata prowadzonych inwestycji, zarówno w systemie na wynajem, jak i deweloperskim, Spółka nabyła duże doświadczenie w zakresie kompleksowej obsłudze inwestycji budowlanych, zwłaszcza w zakresie budownictwa mieszkaniowego.

Do chwili obecnej Spółka wybudowała 620 mieszkania czynszowe na wynajem o powierzchni 28 853,13 m2, 23 domki komunalne, 281 mieszkań własnościowych o powierzchni 16 540,01 m2, 8 domków jednorodzinnych oraz 125 garaży wolnostojących. Spółka zajmuje się nie tylko budową nieruchomości, ale także administrowaniem nieruchomościami przez siebie wybudowanymi – własność MTBS, powierzonymi – Wspólnoty Mieszkaniowe, a także częściowo zasobem komunalnym Miasta Konina – powierzchnia ogółem – 21 416,84 m2.

Zadaniem Spółki jest realizowanie takich projektów, których efektem będzie poprawa jakości życia mieszkańców, unowocześnienie infrastruktury technicznej, podniesienie standardu, zaspokojenie potrzeb oraz poprawienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Konina, a co za tym idzie poprawa wizerunku Miasta.

Miejskiego Towarzystw Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie nabyło duże doświadczenie oraz wiedzę w zakresie procesów inwestycyjnych i zarządzania nieruchomościami stając się filarem polityki mieszkaniowej Miasta Konin.

Tags: No tags

Comments are closed.