Instal-kran-logo

INSTAL-KRAN Zakład Remontowo-Budowlany

DANE FIRMY:

OPIS FIRMY:

Z.R.B. „Instal-Kran” Jarosław Zbierski na polskim rynku z powodzeniem działa już od 1997 roku. Zakład swe pierwsze kroki stawiał w branży instalatorskiej z zakresu instalacji grzewczych, wodnych, wentylacyjnych itp. Zakres usług z roku na rok był coraz szerszy.
W roku 2010 firma zakupiła w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 prasę wykrawającą, wycinarkę plazmową oraz frezarkę uniwersalną, co zwiększyło zakres działalności o kolejne produkty, między innymi urządzenia zabawowe, wymienniki ciepła, zasobniki mono oraz biwalentne, systemy mocowań układów fotowoltaicznych, rozdzielnice metalowe, szafki BHP oraz hydrauliczne.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2 263 214,01 zł, przy wkładzie własnym na poziomie 1 180 214,01 zł.
Zapoczątkowało to szereg szkoleń zarówno kadry kierowniczej, jak i pracowników, aby oferowane produkty i usługi były na jak najwyższym poziomie.

Wspomniana inwestycja oraz dalszy rozwój umożliwiły znacząco zwiększy
zakres obróbki mechanicznej, plastycznej oraz powierzchniowej. 
W ostatnich latach szczególnie mocno rozwinięta została taka gałąź działalności jak kompleksowa budowa Placów Zabaw i nawierzchni syntetycznych.
Powstała również komórka zajmująca się spawalnictwem: konstrukcje stalowe, budowa i remonty kotłów energetycznych, rurociągów przemysłowych i stacji uzdatniania wody.
Firma obrała nowe trwałe kierunki rozwoju, wokół których będzie koncentrować oferowany zakres działalności a są nimi nowoczesna technologia i pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
    W roku 2006 Firma otrzymała Nagrodę Gospodarczą Powiatu Konińskiego, a w 2007 roku doceniona została przez Samorząd Gminy Stare Miasto w kategorii Firma Roku 2007. W roku 2013 Firma otrzymała „Nagrodą za działalność na rzecz rozwoju powiatu konińskiego”. Poza tym Firma rokrocznie angażuje się w realizację zadań społeczno-gospodarczych Gminy oraz chętnie wspiera placówki oświatowe w ich poczynaniach.

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

    Oferowane przez zakład produkty i usługi są najwyższej jakości. Doskonałe parametry i powtarzalność gwarantują wdrożone procedury między innymi:
–    Instrukcja Zakładowej Kontroli Produkcji,
–    Regularne szkolenia pracownicze podnoszące poziom bezpieczeństwa w trakcje produkcji,
–    Coroczny audyt zakładowy wykonywany przez jednostkę certyfikującą TUV Rheinland Polska Sp. z o.o. w zakresie Monitoring + Testing polegający na kontroli procesów produkcyjnych, kontroli narzędzi pomiarowych, obiegu  dokumentów,
–    Certyfikaty TUV Rheinland na zgodność naszych wyrobów z obowiązującymi normami i przepisami,
–    Wewnętrzny system kontroli jakości wykonywanych połączeń spawalniczych przez uprawnioną do tego osobę,
–    Wewnętrzny system kontroli jakości wykonanych urządzeń zabawowych oraz cyklicznych przeglądów placów zabaw przez osobę, która w drodze cyklu szkoleń zewnętrznych nabyła tytuł Inspektora 3 stopnia,

KAPITAŁ LUDZKI
    Przy tak szerokim zakresie oferowanych usług i produktów firma posiada i wciąż rozwija następujące działy:
–    administracja wraz zarządem,
–    dział handlowy
–    biuro konstrukcyjno-projektowe
–    produkcja
–    leasing pracowniczy – delegowanie pracowników do pracy w kraju i za granicą
–    dział kontroli jakości
    Nasi pracownicy posiadają kierunkowe wykształcenie zgodne z wykonywanymi obowiązkami. Dodatkowo poziom kompetencji jest wciąż podnoszony poprzez liczne szkolenia wewnętrzne jak i zewnętrzne. Ze względu na specyfikę wykonywanej działalności, pracę na maszynach niezmiernie ważną kwestią jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i budowanie świadomości w tym zakresie.
    Biuro konstrukcyjno-projektowe oraz dział kontroli jakości to kadra inżynierska, wykorzystująca w swojej pracy oprogramowanie między innymi: AutoCad, Solid Works oraz wiele innych aplikacji służących do programowania maszyn i urządzeń NC i CNC. 
    Nasi spawacze posiadają certyfikaty uprawniające do spawania metodami MIG/MAG, TIG, elektrodą otuloną, acetylenowo-tlenowe,
Posiadane kompetencje z kolei działu kontroli jakości to między innymi:
Certyfikat kompetencji NR CP/VT2-1453/2007 wg normy PN-EN 473 w zakresie BADAŃ NIENISZCZĄCYCH stopnia 2 (VT). Sektory związane z wyrobem: wyroby spawane, wyroby przerabiane plastycznie. Sektor przemysłowy: wytwarzanie i przetwórstwo metali z uwzględnieniem połączeń nierozłącznych urządzeń ciśnieniowych zgodnie z Dyrektywą Europejską 97/23/WE Certyfikat Inspektora stopnia 3 kontroli placów zabaw

Tags: No tags

Comments are closed.